Logo KKK
| PL | ENG

ML System S.A.

ML System jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. W chwili obecnej ofertę ML System tworzą moduły fotowoltaiczne I generacji (poli, nano, monokrystaliczne), II generacji (cienkowarstwowe) i III generacji (drukowane ogniwa barwnikowe) nadające się do montażu na elewacji budynku, w otworach okiennych oraz na dachach. Początki tej specjalizacji w historii firmy wiążą się z rozeznaniem polskiego rynku, na którym jeszcze kilka lat temu nie było ani producentów, ani firm instalacyjnych oferujących usługi w zakresie montażu modułów fotowoltaicznych, jak również analizą światowych trendów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Częściowe zasilanie systemów bezpieczeństwa oraz klimatyzacji i wentylacji z energii elektrycznej pozyskiwanej z montowanych ogniw fotowoltaicznych powoduje, iż obiekty wyposażane przez ML System są tańsze w eksploatacji i równocześnie przyjazne dla środowiska. W związku z powyższym Spółka zdecydowała się na utworzenie i uruchomienie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych, w którym prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe głównie w obszarze nanotechnologii, w tym m.in. badania: właściwości elektrochemicznych nanomateriałów elektrodowych, własności fizykochemicznych nanomateriałów służących do budowy ogniw typu DSSC oraz parametrów elektrycznych ogniw fotowoltaicznych. Uwieńczeniem tej części działalności są regularnie dokonywane zgłoszenia patentowe z dziedziny PV dokonywane zarówno w trybie krajowym jak i europejskim.

Firma ML System S.A. oferuje:

1. Kompleksowe systemy fotowoltaiczne projektowane indywidualnie dla zastosowań w budynku. W skład oferty wchodzi projekt i wykonanie:
- modułów fotowoltaicznych I, II i III generacji o indywidualnym rozmiarze i parametrach oraz dodatkowych funkcjach;
- systemu fotowoltaicznego pod kątem wymagań elektrycznych
- indywidualnego systemu zamocowań pod kątem szczelności, odporności na czynniki atmosferyczne i wymagań konstrukcyjnych.

2. BMS, inteligentne systemy zarządzania energią wśród których wyróżnić można:
- System Zarządzania Energią; ML System posiada własny autorski program wizualizujący on-line uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej oraz innych systemów, posiadający zdolność komunikacji z systemem nadrzędnym. Udostępnia on monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną (Systemem Zarządzania Energią) dla służb technicznych budynku.

- Systemy bezpieczeństwa wśród których wyróżnić można:

system sterowania ruchem; instalacje elektryczne; systemy CCTV, SAP, System kontroli dostępu, system nagłośnień, systemy oddymiania, systemy okablowania strukturalnego, system sygnalizacji włamania i napadu, system sterowania oświetleniem, system zapobiegania powstawania pożaru, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, zaawansowany system zarządzania budynkiem obejmujący swoim zakresem monitoring, nadzór i sterowanie elementami takimi jak: wentylacja

3. Laboratorium ML System świadczy usługi badawcze w dziedzinach: nanotechnologii, fotoniki, półprzewodnictwa, elektrochemii, inżynierii materiałowej itp. Klientami są firmy zajmujące się fotoniką, fotowoltaiką, producenci światłowodów, a także półproduktów dla fotowoltaiki np. szkła solarnego. Fotowoltaiczne Centrum Badawczo – Rozwojowe wykorzystując zaawansowane urządzenia prowadzi również badania na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

FCBiR prowadzi również zaawansowane prace badawcze dotyczące użycia nowych absorberów w fotowoltaice, a także mające na celu poprawę sprawności, walorów użytkowych i wizualnych modułów fotowoltaicznych. Prace dotyczą m.in.

- opracowania nowego typu ogniwa fotowoltaicznego, opartego na kropkach kwantowych (QD) i materiałach perowskitowych,

- prototypowania szyby pokrytej warstwą luminoforu, , który po wzbudzeniu światłem z zakresu UV i fioletu będzie emitować widmo w obszarze widzialnym, co pozwoli na sterowanie transparentnością zestawu szybowego - taka szyba będzie zarówno przepuszczać do pomieszczenia światło dzienne jak i świecić (dawać poświatę) w założonym kolorze (i/lub wzorze) w nocy,

- zastosowaniem grafenu w modułach fotowoltaicznych produkowanych przez ML System

4. Panele fotowoltaiczne NoFrost – Oferowane od 2012 roku moduły z dodatkową nano-warstwą zapobiegającą powstawaniu śniegu i lodu. ML System posiada ochronę patentową cieszącego się dużym zainteresowaniem rozwiązania zaimplementowanego po raz pierwszy na obiekcie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Nano-warstwa grzewcza może być skonfigurowana z modułami opartymi na ogniwach I, II
i III generacji. Rozwiązanie oprócz niskiego zużycia energetycznego jako jedyne spełnia wymóg działania modułu w jednym czasie przez uzysk energii ze słońca
i jedoczesne topienie śniegu. Modyfikacją rozwiązania jest zastosowanie warstwy grzewczej od wewnętrznej strony szyby zespolonej z której może być moduł zbudowany, w takim wypadku stanowi ona element grzejny wewnątrz pomieszczenia zastępujący grzejnik lub przeciwdziałający zaparowaniu szyb w wilgotnych pomieszczeniach np. na basenach. Na takie zastosowanie firma również posiada ochronę patentową.

5. Moduły fotowoltaiczne III generacji nazywane też barwnikowymi lub DSSC są wynikiem udanej współpracy z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. ML System posiada obecnie ochronę patentową dla składu chemicznego części aktywnej ogniwa barwnikowego oraz na kształt elektrody dla ogniw DSSC, która jest wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych. Wyniki projektu badawczego prowadzonego przez ML System zostały wdrożone do produkcji w XII 2015 r. – kiedy to uruchomiono pierwszą na świecie komercyjną produkcję organicznych ogniw fotowoltaicznych (wdrożenie bazuje na zgłoszeniach patentowych opracowanych w ML System) dla zastosowań w budownictwie. Do chwili obecnej żadna inna firma na świecie nie wdrożyła do seryjnej produkcji ogniw drukowanych DSSCs wielkoformatowych w budownictwie, co powoduje, iż niniejszy projekt ML System S.A. jest innowacją w skali świata. Do niekwestionowanych zalet tego typu ogniw należy estetyka, możliwości wykonania w różnych wariantach przezierności, a także działanie w obniżonych warunkach naświetlenia, mały spadek mocy ze względu na zły kąt padania promieni słonecznych i działanie dwustronne ogniwa. W 2015 roku został wdrożony do seryjnej produkcji ogniwo i moduł fotowoltaiczny III generacji tzw. DSSC (z ang. Dye Sensitized Solar Cells). Jest to unikalne na skalę światową rozwiązanie, pozwalające na wprowadzenie barwników organicznych (nanocząsteczek) i dwutlenku tytanu (TiO2) w miejsce drogich półprzewodników i pierwiastków takich jak krzem wykorzystywanych powszechnie do absorbowania światła słonecznego – co sprawia że ogniwa te nie tylko wykazują nowe funkcje i cechy takie jak przezierność i możliwość zastosowania zamiast tradycyjnych szyb, ale również są o wiele tańsze w produkcji. Innowację na skalę światową stanowi fakt, że ogniwa wykonywane będą metodą sitodruku na urządzeniach opracowanych i wdrożonych w Polsce.

6. Uzupełnieniem oferty ML system w dziedzinie fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem są systemy mocowań. Do nich należą między innymi zgłoszone do ochrony patentowej w 2013 roku systemy zewnętrznych żaluzji budynkowych. Dużą popularnością cieszą się również tzw. fasady wentylowane z wykorzystaniem jako wypełnienia elementów absorbujących światło. W takich rozwiązaniach tradycyjne materiały budowlane takie jak szkło, kamień czy też aluminium zastępowane są estetycznymi modułami fotowoltaicznymi.

Dodatkowe informacje

  • Miejscowość: 36-062 Zaczernie
  • Ulica: Zakład Produkcyjny w Zaczerniu, Zaczernie 190G
  • Telefon: +48 17 778 82 66
logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE