Logo KKK
| PL | ENG

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim. Na rynku funkcjonuje od 1990 roku.

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy m.in. poprzez:

• oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,
• nawiązywanie kontaktów gospodarczych,
• zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej,
• prowadzenie szkoleń i treningów zawodowych,
• organizowanie spotkań ludzi biznesu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa łączy w sobie 3 główne cechy:
• demokratyczne zasady organizacji struktur,
• apolityczność,
• niezależność od władz.

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa świadczy usługi m.in. w obszarach:
• kojarzenia partnerów,
• legalizacji dokumentów handlowych,
• doradztwa i szkoleń,
• informacji o unijnych programach wsparcia,
• działalności lobbingowej.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom z naszego regionu przygotowanie do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim Izba prowadzi i afiliuje:

Ośrodek Enterprise Europe Network - przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
• umożliwia poszukiwanie partnerów gospodarczych poprzez sieć ok. 300 ośrodków działających w krajach Europy udziela informacji o regulacjach prawnych w Unii Europejskiej w zakresie działalności gospodarczej,
organizuje wyjazdy na targi i spotkania gospodarcze pod patronatem Unii Europejskiej,
• informuje o normach i standardach obowiązujących w UE
• organizuje i prowadzi szkolenia na temat zasad funkcjonowania rynku UE.

Rada Dyrektorów
• forum służące do wypracowywania stanowiska członków Izby wobec ważnych problemów gospodarczych regionu oraz umożliwiające kontakty wzajemne i integrację członków Izby

Od 1996 roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - sieci 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu, której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.

Dodatkowe informacje

  • Miejscowość: 25-002 Kielce
  • Ulica: Sienkiewicza 53
  • Telefon: +48 41 368 02 78
logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE