Logo KKK
| PL | ENG

Geneza Klastra

 

GENEZA POWSTANIA POLSKIEGO KLASTRA ALUMINIUM

 Polski Klaster Aluminium powstał na bazie współpracy datowanej na początek lat 90 - tych ubiegłego wieku. W okresie tym zarówno przedsiębiorcy z branży aluminium, firmy projektowe jak i budowlane rozpoczęły ścisłą współpracę z reprezentującym Politechnikę Częstochowska prof. dr hab. inż. Janem Pilarczykiem.
Celem nawiązanej kooperacji / współpracy było stworzenie innowacyjnych rozwiązań, opartych/bazujących na aluminium, możliwych do zastosowania w budownictwie wielokondygnacyjnym. Inicjatorzy współpracy docenili fakt, że aluminium i jego kompozyty mają szerokie zastosowanie konstrukcyjne ze względu na jego niewielki ciężar właściwy, właściwości wytrzymałościowe, wysoką odpor-ność na korozję oraz możliwość całkowitego recyklingu.

Utworzenie Polskiego Klastra Aluminium było potrzebą rozwojową, wynikającą z konieczności sformalizowania współpracy, a także wykorzystania jej potencjału do utworzenia nowoczesnego laboratorium budowlanego oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań systemowych i produktowych.

            Polski Klaster Aluminium powstał w celu umożliwienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami ukierunkowanymi na innowacje i rozwój, funkcjonującymi w branży aluminium, a także instytucjami badawczymi i ośrodkami naukowymi, zapewniającymi stały kontakt z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki oraz najwyższy poziom kontroli jakości wyrobów. Członkami Klastra są zarówno instytucje otoczenia biznesu, takie jak Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, uczelnie wyższe (Politechnika Częstochow-ska, Śląska, Warszawska, AGH), jak i przedsiębiorstwa działające w branży.

            Prace Polskiego Klastra Aluminium promują rozwój innowacyjnych technologii w Polsce. Podejmowane działania promują przedsiębiorstwa, uczestniczące w Klastrze na arenie krajowej i międzynarodowej. Klaster jest otwarty na przyjmowanie nowych członków, zarówno instytucjonalnych, jak i działających w sektorze prywatnym czy samorządowym.

            Polski Klaster Aluminium zrealizował projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt ten obejmował budowę najnowocześniejszego w Polsce laboratorium, w którym przeprowadzane są kompleksowe badania stolarki okiennej, drzwiowej oraz innych form przegród budowlanych. W laboratorium prowadzone są: badania ogniowe, testy dymoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem, przepuszczalności powietrza i wodo-szczelności oraz zaawansowane badania odporności korozyjnej w różnych środowiskach, a także badania akustyczne.
Procesy badawcze i rozwojowe wspierane są nowoczesną aparaturą badawczą, w tym kamerą termowizyjną oraz skanerem 3D, a także oprzyrządowaniem, pozwalającym na przygotowanie rozwiązań prototypowych i próbek - centrum CNC.

            Infrastruktura udostępniona członkom Polskiego Klastra Aluminium będzie systema-tycznie rozbudowywana, tak, aby w perspektywie najbliższych lat w pełni zaspokoić potrzeby badawcze i produkcyjne dla branż: budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej - w obszarze wykorzystującym aluminium, jako surowiec podstawowy.

logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE