Logo KKK
| PL | ENG

Misja, wizja, cele


MISJA POLSKIEGO KLASTRA ALUMINIUM

     Polski Klaster Aluminium jest platformą inicjującą trwałą i harmonijną współpracę produkcyjną, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń pomiędzy członkami powiązania klastrowego, będącymi w głównej mierze producentami rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych bazujących na aluminium, jako głównym materiale oraz uczelniami, jednostkami badawczymi, centrami R&D, a także odbiorcami wytworzonych produktów i usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspieranie procesów promowania najwyższej jakości produktów aluminiowych, bądź wykorzystujących elementy aluminiowe. Polski Klaster Aluminium to współpraca, stała wymiana informacji pomiędzy członkami powiązania, system szkoleń i rozwoju, ale także pełne poszanowanie niezależności i indywidualnych kierunków rozwojowych poszczególnych przedsiębiorstw.

 

WIZJA POLSKIEGO KLASTRA ALUMINIUM

W kilkuletniej perspektywie czasowej Polski Klaster Aluminium zajmie jedną z czołowych pozycji na europejskim rynku aluminium. W wyniku stałej kooperacji podmiotów działających w ramach Polskiego Klastra Aluminium, tj. przedsiębiorstw, instytucji B+R i instytucji otoczenia biznesu, wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania: technologiczne, produktowe i organizacyjne. Rozbudowane zostanie laboratorium badawcze w kierunkach zapewniających kompleksowe badanie i testowanie produktów wykorzystujących aluminium, dedykowanych branży budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej i elektrotechnicznej. Współpracujące instytucje i przedsiębiorcy odniosą korzyści ze wspólnej infrastruktury oraz dostępu do szerokiego zakresu usług badawczych, projektowych, doradczych i produkcyj-nych. 


CELE POLSKIEGO KLASTRA ALUMINIUM

Cel główny

      Głównym celem Polskiego Klastra Aluminium (skrót PKA) jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - Członków PKA, na rynku poprzez wdrożenie innowacji, transfer wiedzy, rozwój zasobów ludzkich oraz internacjonalizację, przy uwzględnieniu potrzeb ochrony środowiska naturalnego.

 Cele strategiczne

(a) rozwój powiązania wewnątrzklastrowego, rozumiany jako intensyfikacja współpracy,

(b) wdrażanie innowacji, rozwój technologii i transfer wiedzy,

(c) promocja i rozwój rynku,

(d) rozwój zasobów ludzkich i edukacja Członków Polskiego Klastra Aluminium.

logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE