Logo KKK
| PL | ENG

Projekty

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3. ,,Umiędzynarodowienie Krajowych Klastów Kluczowych.
O dofinansowanie mogą aplikować koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

W ramach poddziałania 2.3.3. ,,wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynrynkach międzynarodowych’’*.

Termin składania wniosków: 04.11.2016 r do 30.12.2016r.
Kwota środków przeznaczo-nych w ramach projektu o dofinansownie
- położonych w województwie mazowieckim: 6 000 000 zł
- położonych w województwach innych niż mazowieckie: 55 000 000 zł

Wartość kosztów kwalifikow-nych w projekcie: min. 500 000 zł, max. 6 000 000 zł
Termin roztrzygnięcia konkursu: 2 miesiące od dnia zamknięcia n-boru*

Serdecznie zapraszamy wszy-stkich Członków PKA do wzięcia udziału w/w poddziałaniu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nt. projektu udziela m.in. Koordynator Polskiego Klastra Aluminium pod nr tel. +48 (32) 5087500.

 

Żródło:https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/ z dnia 26.11.2016 r

Media

logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE